Author: Bhanudas Daundkar

Layer poultry

एप्रिल २०२१ या महिन्यात पाण्याची अस्वच्छता तसेच पाण्याची टाकी साफ न केल्यामुळे कोंबड्यांना खालील लक्षणे दिसली . कोंबड्यांचा तुरा काळा पडला ( टोकाच्या बाजूने ) ७ कोंबड्या वीक झाल्या होत्या खाद्य खाण्यास कमी झाल्या . कोंबड्याची...

Read More

Crop cultivation

1 . Rose cultivation date insecticide/fungicide ml /16lt diseasepestmode of application21/01/2019solomanmaiden1515red mitesspraying23/01/2019B.copperMaiden30 gm20 powderyred mites spraying 24/01/201919:19:19FeCombi80...

Read More
  • 1
  • 2