Objective : पाण्याचा रियुज करणे ,पाणी वाचवणे ,विज वाचवणे

Idea :  उन्हाळ्यात जास्त गरम होते व वीज पण नसते.पाणी पण फार कमी असते . म्हणून मी सोलर  ग्रे water(hand washa water ) कुलर तयार करण्याचे ठरवले .त्या पासून मला थड हवा मिळेल.

  • या पासून  मला पाण्याचे नियोजन करता येईल.
  • वेस्ट water चा वापर करता येईल

वापर कोठे होउ शकतो

  • घर
  • शाळा व कॉलेज

फायदा

  • थड हवा मिळेल
  • पाण्याची बचत होईल
  • प्लास्टिक रीयुज करता येईल( बकेट , रिकामे कॅन, ऑईल डबे )