लांबी  20.3  मीटर मध्ये

रूदी 11.2 मीटर मध्ये

पाबळमध्ये पडणारा पाऊस 600mm

20.3*11.2=227.36*0.6=136.6*1000=136600लिटर पाणी मिळेल

एका वर्षाला136600लिटर पाणी मिळेल