पाऊस मोजण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याचे फोटो व नावे

 • बाटलीसाठी संरक्षक कव्हर
 • १०० मिली .मोजपात्र
 • १ लिटर काचेची बाटली नरसाळे
Picture3
Picture2
Picture1

१० सेमी व्यास असलेल्या फनेलचे क्षेत्रफळ पुढील प्रमाणे काढता येईल 

सूत्र  : फनेलचे क्षेत्रफळ =  Πr2

( Π = 3.14 किंवा  22\7 ¸ R =  वर्तुळाची त्रिज्या

 • म्हणून फनेलचे क्षेत्रफळ =  3.14 × 5 cm× 5 cm
 • = 3.14 × 25 cm2
 •  78.50 cm2

1 ml = 1 cm3

1 m3 = 1000 लिटर  `

जमा झालेल्या पाण्यावरून पडलेल्या पावसाचे गणित करता  येईल .

 • . उदा. 10 सेमी व्यास असलेल्या फनेलचे मधून बाटलीमध्ये 100  मिली . पाणी मिळाले.
 • असल्यास किती मिमी .पाऊस पडला ते सांगा ?

उत्तर : सूत्र

 •                                  फनेलचे क्षेत्रफळ
 •      पाऊस Ä  ———————   x १०
 •                              मिळालेले पावसाचे पाणी
 •                          100 cm3
 •       पाऊस Ä ———— x १०
 •                          78.50 cm2
 •                             1000 cm
 •                   = —————
 •                           78.50
 •                   =     12.738  mm

पाबळ मध्ये 9-5-2016 या तारखेस 7.64 mm पाउस झाला .

DIC LAB पासून 227.36*0.007*1.59*1000=1591 लिटर पाणी मिळेल