Author: Tejas Dhadave

बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग पद्धत

फिश फार्मिंग बायोफ्लोक पद्धत ( विज्ञान आश्रम ,पाबळ फिश फार्म ):- बायोफ्लॉक :- फिश्फार्मिंग ची दुसरी एक पद्धत म्हणजे बायोफ्लॉक ,या मध्ये आश्रमात १०००० लिटर ची टाकी बांधून पाण्याचे तापमान २८ ते ३० अंश सेल्सिअस ठेवण्यासाठी त्याला...

Read More

मुरबाड फिश फार्मिंग आणि हायड्रोपोनिक्स सिस्टीम

मुरबाड फिश फार्म उद्दिष्ट :- हायड्रोपोनिक्स सिस्टीम मधून विदेशी भाजीपाल्याचे उत्पादन करणे ,व याला लागणारे खतांचा खर्च कमी करण्यासाठी फिश्फार्मिंग करून ते पाणी हायड्रोपोनिक्स मध्ये वापरून खतांचा खर्च कमी करून विदेशी भाजीपाला व...

Read More

चिखली फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट

चिखली फिश फार्म उदिष्ट :- श्री दादा महाराज नाटेकर ज्ञान प्रबोधिनी शाळा ,चिखली .[ IBT विभाग ]या शाळेचे स्विमिंग फुल होते . ते दोन महिने वापरात असे.उरलेले दहा महिने मेंटेनन्स करणे अडचणीचे असल्याने ते रिकामे रहायचे .मग या दहा...

Read More

फिश फार्मिंग सेटअप ड्रॉईंग

१] उद्दिष्टे :- २००० स्क्वेअर फूट जागा ,दहा हजार लिटर पाण्याच्या चार फिश टँक ,प्रती टँक मध्ये ४०० मासे म्हणजे एकून १६०० मासे सात महिन्यानंतर ५०० gm चे म्हणजे ८०० kg प्रोडक्शन देणारी फिश फार्मिंग सिस्टीम . नियोजन व सिस्टीम...

Read More

पनवेल फिशफार्मिंग प्रोजेक्ट

पनवेल फिश फार्म १ ]उद्दिष्ट :- दीड लाख लिटर पाणी साठा होईल असे तळे बनवून या मध्ये फिश फार्मिंग करणे व या तळ्यातील पाणी उन्हाळ्यात शेतीसाठी वापरणे . 2]सिस्टीम चे नियोजन व बांधकाम पद्धत :- फिश टॅॅक चे नियोजन करून जमीन चे मापन केले...

Read More
  • 1
  • 2