भारतातील भूरूपे,पर्वत, डोगररागा,पठार व मैदाने आहेत.अशा उंचसखल भागाचे नकाशे काढण्यासाठी  डपी लेव्हलचा उपयोग केला जातो. एखाद्या प्रदेशाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी या साधनाचा उपयोग केला जातो.

  • समोच्च रेषा मार्क करणे.
  • बंधारे बांधण्यासाठी उपयोग
  • रस्ते बांधण्यासाठी उपयोग

या लिंकवरती डपी लेव्हल संबधी टिटोरिअल आहे.

http://civiltoday.com/surveying/22-how-to-use-dumpy-level

या लिंकवरती डपी लेव्हल संबधी  चित्रफीत

सर्वे साहित्य फोटो

4-dumpy-level-surveying-introduction-4-638